ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 ตำบลอินคีรี งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพัดลมฝาผนัง ศพด.บ้านน้ำแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบานประตูกระจก ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ส.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ส.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ส.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมราชปฏิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ส.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กข 9981 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ส.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำและตกแต่งรถผลาชาดงานวันชาวสวน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ส.ค. 2563
10 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ .ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หม่ที่ 3,6,2(งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44