ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-38 สายริมคลองจันพอ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 พ.ย. 2564
2 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.185-38 สายริมคลองจันพอ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลอินคีรี จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 พ.ย. 2564
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 พ.ย. 2564
5 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.185-22 สายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖ ตำบลอินคีรี ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 พ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 พ.ย. 2564
7 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-20 สายบ้านกล้วย หมู่ที่ 1รี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 พ.ย. 2564
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.185-20 สายบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 พ.ย. 2564
9 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-26 สายวัดโทเอก-บ้านนายกราย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 พ.ย. 2564
10 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-10 สายวัดโทธรรม-สระตำเสา หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52