เรื่องน่ารู้ COVID-19
     
เรื่องน่ารู้ COVID-19 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 
   
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564