เรื่องน่ารู้ COVID-19
     
เรื่องน่ารู้ COVID-19 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียน 3 ช่องทาง ฉีดวัคซีนโควิด-19
   
 
   
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียน 3 ช่องทาง ฉีดวัคซีนโควิด-19

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564