ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบานประตูกระจก ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 ส.ค. 2563
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 ส.ค. 2563
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ส.ค. 2563
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมราชปฏิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 ส.ค. 2563
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กข 9981 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ส.ค. 2563
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ส.ค. 2563
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำและตกแต่งรถผลาชาดงานวันชาวสวน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ส.ค. 2563
88 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ .ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หม่ที่ 3,6,2(งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ส.ค. 2563
89 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาวัสดุเกษตรโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
31 ก.ค. 2563
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52