ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 พ.ย. 2563
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 พ.ย. 2563
73 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 ตำบลอินคีรี งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
21 ต.ค. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบรรุแก๊สหุงต้มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 ต.ค. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 ต.ค. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 ต.ค. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ต.ค. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยน้ำชา หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
29 ก.ย. 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ก.ย. 2563
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพัดลมฝาผนัง ศพด.บ้านน้ำแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52