ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่องและซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 ม.ค. 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0029 (แผนที่ภาษี) จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ม.ค. 2564
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ม.ค. 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ธ.ค. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 ธ.ค. 2563
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่าง ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ธ.ค. 2563
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนสายไมค์วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
17 ธ.ค. 2563
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ธ.ค. 2563
69 ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ธ.ค. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52