ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 185-21 สายซอยแพทย์รัตน์ หมู่ที่4 บ้านทุ่งโคร๊ะ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 ก.พ. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0022 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 ก.พ. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 ก.พ. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-18 สายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 ก.พ. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉก 539 นครศรีธรรมราช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ก.พ. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face chill) จำนวน 5 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ม.ค. 2564
57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-18สายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
21 ม.ค. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ม.ค. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
15 ม.ค. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52