ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศผลการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
17 ธ.ค. 2551
502 ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
516
11 ธ.ค. 2551
503 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
11 ธ.ค. 2551
504 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 ธ.ค. 2551
505 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโปน-เขาขุนพนม หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 พ.ย. 2551
506 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
11 พ.ย. 2551
507 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทถนน จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
03 พ.ย. 2551
508 ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
09 ก.ย. 2551
509 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
07 ก.ย. 2551
510 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
09 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52