ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาถมที่สำหรับก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
597
05 ก.ค. 2553
492 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
30 มิ.ย. 2553
493 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
31 พ.ค. 2553
494 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
30 เม.ย. 2553
495 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนนจำนวน 3 โครงการ
652
17 มี.ค. 2553
496 สอบราคาซื้ออาหารเสริม ( นม )ภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
06 พ.ย. 2552
497 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลอินคีรี
376
04 พ.ค. 2552
498 ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
24 ก.พ. 2552
499 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
13 ก.พ. 2552
500 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
12 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52