ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ปฏิบัติงานล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 เม.ย. 2564
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มฉีด จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 มี.ค. 2564
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0020 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
15 มี.ค. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 มี.ค. 2564
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 3 ศูนย์ ขนาดป้าย 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 มี.ค. 2564
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 มี.ค. 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ.185-21 สายซอยแพทย์รัตน์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโคร๊ะ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 ก.พ. 2564
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 ก.พ. 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงานตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ก.พ. 2564
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคราซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52