ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
30 ธ.ค. 2553
482 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 ธ.ค. 2553
483 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 พ.ย. 2553
484 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
13 ต.ค. 2553
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
11 ต.ค. 2553
486 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
01 ต.ค. 2553
487 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
31 ส.ค. 2553
488 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกล้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
608
11 ส.ค. 2553
489 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
480
11 ส.ค. 2553
490 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
30 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52