ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านหญ้าปล้อง
547
03 มิ.ย. 2554
472 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
01 มิ.ย. 2554
473 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
02 พ.ค. 2554
474 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
27 เม.ย. 2554
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.สายทุ่งโคร๊ะ – ท่าข้าม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
27 เม.ย. 2554
476 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
31 มี.ค. 2554
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
22 มี.ค. 2554
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
15 มี.ค. 2554
479 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
01 มี.ค. 2554
480 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
31 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52