ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
04 ต.ค. 2554
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
07 ก.ย. 2554
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
583
07 ก.ย. 2554
464 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
07 ก.ย. 2554
465 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
01 ก.ย. 2554
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.สายทุ่งโคร๊ะ – ท่าข้าม หมู่ที่ 4
482
01 ก.ย. 2554
467 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
02 ส.ค. 2554
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2
443
02 ส.ค. 2554
469 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
06 ก.ค. 2554
470 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านน้ำแคบ
500
03 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52