ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
470
15 มี.ค. 2555
452 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 มี.ค. 2555
453 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
24 ก.พ. 2555
454 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ
373
06 ก.พ. 2555
455 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
01 ก.พ. 2555
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ
536
20 ม.ค. 2555
457 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
04 ม.ค. 2555
458 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
01 ธ.ค. 2554
459 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
01 พ.ย. 2554
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
10 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52