ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕5๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
06 ก.ค. 2555
442 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
02 ก.ค. 2555
443 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างของอบต.อินคีรี จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
674
22 มิ.ย. 2555
444 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
01 มิ.ย. 2555
445 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
31 พ.ค. 2555
446 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อตาพัน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
31 พ.ค. 2555
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนในเขต อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
575
18 พ.ค. 2555
448 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ
467
11 พ.ค. 2555
449 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
01 พ.ค. 2555
450 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
02 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52