ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
417
29 ส.ค. 2556
432 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
527
11 มิ.ย. 2556
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
10 มิ.ย. 2556
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
10 มิ.ย. 2556
435 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
418
28 พ.ค. 2556
436 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
05 ต.ค. 2555
437 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
07 ก.ย. 2555
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
03 ส.ค. 2555
439 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
736
31 ก.ค. 2555
440 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
631
31 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52