ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
12 ธ.ค. 2557
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
27 ต.ค. 2557
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 ส.ค. 2557
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
464
31 ก.ค. 2557
425 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
365
31 ก.ค. 2557
426 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
495
11 มิ.ย. 2557
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ กศน. หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
11 ก.ย. 2556
428 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโทเอก - กำแพงถม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
30 ส.ค. 2556
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคียน – มัสยิดบ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
30 ส.ค. 2556
430 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
456
29 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52