ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 เอกสารแนบท้ายเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
11 ก.ย. 2558
412 เปิดเผยราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
11 ก.ย. 2558
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิด VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 14 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 ก.ย. 2558
414 เปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ก.ย. 2558
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ผลการประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
11 ก.ค. 2558
416 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดตัวรถ 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
29 มิ.ย. 2558
417 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 มิ.ย. 2558
418 การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
04 มิ.ย. 2558
419 เรื่องประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
04 มิ.ย. 2558
420 ประกาศอบต.อินคีรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
08 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52