ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ราคากลาง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบประปา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
21 มี.ค. 2559
402 ราคากลางบุกเบิกถนนสายท่าข้าม-ทุ่งโคร๊ะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
11 มี.ค. 2559
403 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดสวย-บ้านนายเล็ก หมู่ที่ 5(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
319
01 มี.ค. 2559
404 ราคากลาง คสล.สายจันพอ-นางจันทร์ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 มี.ค. 2559
405 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายป่ากิ่ว-ยางใช้ หมู่ที่ 6(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
295
04 ก.พ. 2559
406 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายป่ากิ่ว-ยางใช้ หมู่ที่ 6(ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
290
04 ก.พ. 2559
407 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา-มัสยิดบ้านน้ำใส ม.7(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
04 ก.พ. 2559
408 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคบ หมู่ที่ 1 ราคากลาง 149800 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
11 ก.ย. 2558
409 เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
11 ก.ย. 2558
410 เปิดเผยราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
11 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52