ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ราคากลางจัดซื้อยางมะตอย ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 ก.พ. 2560
392 สขร.ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 ก.พ. 2560
393 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 ม.ค. 2560
394 สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ม.ค. 2560
395 สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 ธ.ค. 2559
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
08 ก.ย. 2559
397 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ก.ย. 2559
398 ราคากลางซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลอินคีรี(ถมหลุมบ่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
08 ก.ย. 2559
399 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
235
29 ก.ค. 2559
400 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
251
29 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52