ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 พ.ค. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 เม.ย. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาลบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กว 6045 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 เม.ย. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2502 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 เม.ย. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ-3330 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 เม.ย. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 เม.ย. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 เม.ย. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 เม.ย. 2564
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 เม.ย. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52