ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ราคากลางถมที่เจาะบาดาล ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 มี.ค. 2560
382 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายสากเหล็ก-ม.วลัยลักษณ์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
28 มี.ค. 2560
383 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทุ่งโคร๊ะ-ท่าข้าม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 มี.ค. 2560
384 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนานัย-หนองไฟ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 มี.ค. 2560
385 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดสวย-นายเล็ก หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
03 มี.ค. 2560
386 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโปน-เขาขุนพนม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
03 มี.ค. 2560
387 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกล้วย หมูที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 มี.ค. 2560
388 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 มี.ค. 2560
389 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นายสุพร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 มี.ค. 2560
390 สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52