ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ราคากลางปรับปรุงลานกีฬาบ้านน้ำใส หมูที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 มิ.ย. 2560
372 ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 มิ.ย. 2560
373 ราคากลางซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 4, 7(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
24 เม.ย. 2560
374 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 2, 3,4,7(ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 เม.ย. 2560
375 ราคากลางซ่อแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้าหัวดำ-หญ้าปล้อง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
10 เม.ย. 2560
376 ราคากลางปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี(ห้องเก็บของ) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 เม.ย. 2560
377 ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านสากเหล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 เม.ย. 2560
378 สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 เม.ย. 2560
379 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายหลุมโท้-จันพอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
28 มี.ค. 2560
380 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
28 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52