ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 ส.ค. 2560
362 ราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ส.ค. 2560
363 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 ก.ค. 2560
364 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ก.ค. 2560
365 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ก.ค. 2560
366 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 มิ.ย. 2560
367 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายสากเหล็ก - ม.วลัยลักษณ์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 มิ.ย. 2560
368 ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทุ่งโคร๊ะ-ท่าข้าม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 มิ.ย. 2560
369 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายป้าหัวดำ-หญ้าปล้อง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 มิ.ย. 2560
370 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมูที่ 6
124
20 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52