ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 ส.ค. 2560
352 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนานัย-หนองไฟ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ส.ค. 2560
353 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชวน-ชลประทาน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 ส.ค. 2560
354 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโปน-เขาขุนพนม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ส.ค. 2560
355 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดสวย-นายเล็ก หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 ส.ค. 2560
356 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนำพัฒนา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 ส.ค. 2560
357 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายสระตำเสา-บ้านนายเหรบ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
15 ส.ค. 2560
358 ราคากลางวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ส.ค. 2560
359 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
15 ส.ค. 2560
360 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52