ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
28 พ.ค. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 พ.ค. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 พ.ค. 2561
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
15 พ.ค. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 พ.ค. 2561
336 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 พ.ค. 2561
337 ราคากลางจัดซื้อยางมะตอยและน้ำยางรองพื้น ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 เม.ย. 2561
338 ราคากลางซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลอินคีรี จำนวน 7 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
13 มี.ค. 2561
339 ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
23 ก.พ. 2561
340 ราคากลางปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่ทำการ อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52