ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมมาตรฐคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลอินคีรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 มิ.ย. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สนง.(โต๊ะ เก้าอี้) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 มิ.ย. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 37 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 มิ.ย. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สนง.(เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 มิ.ย. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คฉก.539 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
19 มิ.ย. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
18 มิ.ย. 2561
327 ราคากลางถมดินบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 มิ.ย. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 มิ.ย. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 พ.ค. 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลาก งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52