ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
17 ก.ค. 2561
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ก.ค. 2561
313 ประกวดราคาจ้างถมดินบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ก.ค. 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 ก.ค. 2561
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำช่อดอกไม้สดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ก.ค. 2561
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือประชาชน ในการจัดการความเสี่ยงภัยภิบัต ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 ก.ค. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100% ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ก.ค. 2561
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
06 ก.ค. 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอก-ยางใน บษ-3330 นศ จำนวน 6 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
124
02 ก.ค. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52