ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ส.ค. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
15 ส.ค. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม(น้ำชนิดถัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 ส.ค. 2561
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
14 ส.ค. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปลูกป่าชุมชนตำบลอินคีรีเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ส.ค. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลอินคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 ส.ค. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถผลาชาดพร้อมจัดหาคณะขบวนกลองยาวผู้ถือป้ายและถือพานพุ่มโครงการผลิตผลทางการเกษตรของตำบลอินคีรี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 ส.ค. 2561
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 ก.ค. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และประชาชน อำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 ก.ค. 2561
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52