ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-18 สายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 มิ.ย. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
18 มิ.ย. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 มิ.ย. 2564
24 ประกาศตรวจรับพัสดุติดตั้งระบบเสียงตามสาย(เพิ่มเติมระบบสัญญาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 มิ.ย. 2564
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 มิ.ย. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ(กองคลัง)
90
20 พ.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2502 นศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 พ.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ ศพด.บ้านสากเหล็ก จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
12 พ.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 พ.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52