ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกวดราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ส.ค. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกล่มสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ส.ค. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
30 ส.ค. 2561
284 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 ส.ค. 2561
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 ส.ค. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
27 ส.ค. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ส.ค. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ส.ค. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเวสลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
127
24 ส.ค. 2561
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52