ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ก.ย. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ 3330 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 ก.ย. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 ก.ย. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
10 ก.ย. 2561
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศพด.(โต๊ะ เก้าอี้) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ก.ย. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ จำนวน 30 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ก.ย. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศพด.บ้านสากเหล็กและ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 ก.ย. 2561
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ก.ย. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการซื้อเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ก.ย. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52