ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการซื้อเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ต.ค. 2561
262 ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔,๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ต.ค. 2561
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปีของ อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 ก.ย. 2561
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 ก.ย. 2561
265 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 4,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 ก.ย. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเสาธง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 ก.ย. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการซื้อเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 ก.ย. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 ก.ย. 2561
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 ก.ย. 2561
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52