ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูและระบบประปา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 มี.ค. 2562
252 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางที่ใช้ส่วนผสมยางพารา สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 ก.พ. 2562
253 ราคากลางก่อสร้างถนนสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 ก.พ. 2562
254 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.พ. 2562
255 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-นายสุพร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
26 ก.พ. 2562
256 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนสายวัดโทธรรม-สระตำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
13 ก.พ. 2562
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองคลัง 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 ก.พ. 2562
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8991 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
14 ม.ค. 2562
259 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบลอินคีรี จำนวน 11 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ม.ค. 2562
260 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
24 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52