ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 8 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 เม.ย. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 เม.ย. 2562
243 ราคากลางซ่อมแซมไหล่ทางถนน จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 เม.ย. 2562
244 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสาย 25 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 เม.ย. 2562
245 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 เม.ย. 2562
246 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายพาราวู๊ด-25 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 เม.ย. 2562
247 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 เม.ย. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 มี.ค. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 มี.ค. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52