ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำริมคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 พ.ค. 2562
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเรียงเกเบี้ยนป้องกันน้ำเซาะถนนสายมัสยิดบ้านน้ำใส-เกาะเคียน หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 พ.ค. 2562
223 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางโดยการเรียงเกเบี้ยนป้องกันน้ำเซาะถนนสายมัสยิดบ้านน้ำใส-เกาะเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 พ.ค. 2562
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเวสลุค จำนวน 3 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 พ.ค. 2562
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 พ.ค. 2562
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 พ.ค. 2562
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายนำพัฒนา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 พ.ค. 2562
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหลัก-ยางใช้ หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
21 พ.ค. 2562
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 พ.ค. 2562
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) ภาคเรียน ที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52