ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 มิ.ย. 2562
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 มิ.ย. 2562
213 ประกาศผู้ชนเการเสนอราคาจัดจ้างทำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 มิ.ย. 2562
214 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
14 มิ.ย. 2562
215 ราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
13 มิ.ย. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 มิ.ย. 2562
217 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 มิ.ย. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันฮารีรายอ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 พ.ค. 2562
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 พ.ค. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำริมคลองอ้ายเขียว หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52