ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีฯ"หลักสูตรการทำเค้กกล้วยนึ่ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 ก.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 ก.ค. 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 ก.ค. 2562
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกรีฑาโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 ก.ค. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ก.ค. 2562
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 ก.ค. 2562
207 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 มิ.ย. 2562
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 มิ.ย. 2562
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(ปั้มจุ่ม ปั้มแช่ จำนวน 1 เครื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 มิ.ย. 2562
210 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52