ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ สนง.จำนวน 2 รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ส.ค. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ส.ค. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ก.ค. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ น้ำดื่ม น้ำแข็งโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.ค. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจัดเช่าเหมาบริการเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ก.ค. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 484-59-0019 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ก.ค. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2562-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 ก.ค. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 ก.ค. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ประปา จำนวน 37 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ก.ค. 2562
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นดาวเรือง ต้นรวงผึ้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52