ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-26 สายวัดโทเอก-บ้านนายกราย หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 พ.ย. 2564
12 ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-10 สายวัดโทธรรม-สระตำเสา หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 พ.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 พ.ย. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 ต.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 11 รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ก.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 ส.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 ก.ค. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 ก.ค. 2564
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ก.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ 3330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52