ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 ส.ค. 2562
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเด็และเยาวชนโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 ส.ค. 2562
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ส.ค. 2562
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
16 ส.ค. 2562
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ส.ค. 2562
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ส.ค. 2562
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 484-58-0024 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ส.ค. 2562
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.จำนวน ๓ ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ส.ค. 2562
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ สนง.กองคลัง จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
14 ส.ค. 2562
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52