ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ราคากลางขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 ก.ย. 2562
172 ราคากลางปรับปรุงคูระบายน้ำสายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 ก.ย. 2562
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจ่ายสารคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 ก.ย. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 45 ที่นั่ง ศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ก.ย. 2562
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ส.ค. 2562
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเหมาบริการเต้นท โต๊ะ เก้าอี้ โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 ส.ค. 2562
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง(กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ส.ค. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 ส.ค. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
28 ส.ค. 2562
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการส่งเสริมความรู้ตามเหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52