ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 พ.ย. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารในรูปกแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 พ.ย. 2562
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 พ.ย. 2562
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมประดับตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
07 พ.ย. 2562
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 พ.ย. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 พ.ย. 2562
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 ต.ค. 2562
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ต.ค. 2562
169 ราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ก.ย. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52