ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 ม.ค. 2563
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ม.ค. 2563
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ม.ค. 2563
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกทางระบายน้ำริมถนนสายคลองเมียด-น้ำขาว หมู่ที่ 6-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ม.ค. 2563
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 ม.ค. 2563
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแผ่นพับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ม.ค. 2563
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ม.ค. 2563
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลชุดการแสดงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ม.ค. 2563
149 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 ธ.ค. 2562
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52