ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 มี.ค. 2563
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 มี.ค. 2563
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-58-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 ก.พ. 2563
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 ก.พ. 2563
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 ก.พ. 2563
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ เก้าอี้) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ก.พ. 2563
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ก.พ. 2563
138 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายเสาอากาศวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ก.พ. 2563
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ก.พ. 2563
140 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52