ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 เม.ย. 2563
122 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2(มกราคม 2563-มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 เม.ย. 2563
123 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
111
31 มี.ค. 2563
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง.8991-นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 มี.ค. 2563
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 มี.ค. 2563
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา โดยวิธะเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 มี.ค. 2563
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 มี.ค. 2563
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 มี.ค. 2563
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0008 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 มี.ค. 2563
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52