ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 พ.ค. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-19 สายวัดโทเอก-คลองคอน หมูที่ 1 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 เม.ย. 2563
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 บ้านหญ้าปล้อง,บ้านตีนคลอง,บ้านสากเหล็ก ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 เม.ย. 2563
114 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๓,๖,๒ บ้านหญ้าปล้อง, บ้านตีนคลอง บ้านสากเหล็ก ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 เม.ย. 2563
115 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-19 สายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 เม.ย. 2563
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 เม.ย. 2563
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
13 เม.ย. 2563
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8991 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 เม.ย. 2563
119 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมูที่ 3,6,2 บ้านหญ้าปล้อง, บ้านตีนคลอง, บ้านสากเหล็ก ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 เม.ย. 2563
120 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้ิงถิ่น นศ.ถ.185-19 สายวัดโทเอก-คลองคอน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52