ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 มิ.ย. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 มิ.ย. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบานประตู สนง.อบต.อินคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 มิ.ย. 2563
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำริมถนนสายบ้านนายวุฒิ-จันพอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 พ.ค. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 พ.ค. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 พ.ค. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 พ.ค. 2563
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 พ.ค. 2563
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยต์ส่วนกลาง ทะเบียน คฉก 539 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 พ.ค. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชาวอินคีรี ร่วมใจต้านโรคโควิด-19 พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52