ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 ก.ค. 2563
92 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
22 ก.ค. 2563
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ก.ค. 2563
94 ประกาศผลผ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 3(เม.ย-มิ.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ก.ค. 2563
95 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ก.ค. 2563
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลแนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ก.ค. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(อาคารป้องกันน) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 มิ.ย. 2563
98 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ม.2 ต.อินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 มิ.ย. 2563
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนและงานอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 มิ.ย. 2563
100 ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52