ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 มิ.ย. 2562
82 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 มิ.ย. 2562
83 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสาย 25 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 มิ.ย. 2562
84 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนสายพาราวู๊ด-25 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
31 พ.ค. 2562
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 พ.ค. 2562
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
29 พ.ค. 2562
87 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 พ.ค. 2562
88 ประชาสัมพันธ์งานสาธารณภัย
122
14 พ.ค. 2562
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 พ.ค. 2562
90 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36